Zkoušky

Provádíme zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M po celé republice.

Přihlásit se můžete na email: marekbilek@email.cz nebo na telefon 608072717 nebo poštou na adrese v kontaktech.

 

Legislativní základ

Od 1.8.2012 je povinné před přijetím zaměstnance či založení živnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 3 (pro zaměstnavatele) a příloha č. 5 (pro zaměstnance) pro profesní kvalifikaci Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M splňovat vzdělání (zejména vysokoškolské) a nebo předložit Osvědčení o profesní kvalifikaci. Kontrolu provádí živnostenský úřad, inspektoráty úřadu práce a další orgány veřejné správy, jenž mohou ukládat za porušení dané povinnosti vysoké sankce.

 

Předpoklady ke zkoušce

Zkoušky provádíme v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění. Na zkoušku se může přihlásit osoba starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost a musí mít sebou platný doklad totožnosti. U profese Strážný je vstupní podmínkou ukončené základní vzdělání a u profese Detektiv koncipient je nutno předložit kopii maturitního diplomu. U obou profesí nepožadujeme zdravotní způsobilost ani rejstřík trestů. Platba za zkoušku se provádí standardním způsobem, dle platné legislativy dopředu či nejdéle v den konání zkoušky.

 

Rozsah témat pro profesi Strážný

Poučení Bezpečnosti a ochrany při práci a Požární ochrana
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
Používání věcných bezpečnostních prostředků
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
Kontrolní činnost ve střežených objektech
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

 

Rozsah témat pro profesi Detektiv koncipient

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů
Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování
Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti
Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi
Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

 

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou částí, konkrétně z písemné části a ústní části. Písemný test obsahuje 30 otázek a úspěšný uchazeč může mít maximálně 6 otázek nesprávně a tedy musí mít 24 otázek správně zodpovězených. Celkový čas na vypracování testu je 45 minut. Po splnění písemného testu přichází ústní zkouška, u které si uchazeč vybere 2 otázky přičemž se může 10 minut připravit a pak odpovídá před komisí 3 komisařů.

 

Studijní materiály a podklady

1) Otázky pro písemnou zkoušku Strážný je možné shlédnout ZDE
    Otázky pro ústní zkoušku Strážný je možné shlédnout ZDE

2) Otázky pro písemnou zkoušku Detektiv koncipient je možné shlédnout ZDE
    Otázky pro ústní zkoušku Detektiv koncipient je možné shlédnout ZDE

 

Dále si můžete si vyzkoušet zkušební test a případně si i předplatit ostrý test na zkoušku PK Strážný:

Zkušební písemný a ústní test pro Strážného najdete ZDE

 

Po předplacení je možné provádět studium online přes interaktivní otázky na tomto webu pro písemný a ústní test:

Ostrý písemný a ústní test pro Strážné najdete ZDE

 

Zkušební písemný a ústní test pro Strážného najdete ZDE

 

Dále si můžete si vyzkoušet zkušební test a případně si i předplatit ostrý test na zkoušku PK Detektiv koncipient:

 

– v přípravě