Rekvalifikace

Provádíme rekvalifikační kurzy pro profesní kvalifikace Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M po celé republice.

Přihlásit se můžete na email: marekbilek@email.cz nebo na telefon 608072717

 

Předpoklady pro rekvalifikaci

Rekvalifikační kurzy provádíme v souladu s vyhláškou č. 179/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Na rekvalifikaci se může přihlásit osoba starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost a musí mít sebou platný doklad totožnosti. U profese Strážný je vstupní podmínkou ukončené základní vzdělání a u profese Detektiv koncipient je nutno předložit kopii maturitního diplomu. U obou profesí nepožadujeme zdravotní způsobilost ani rejstřík trestů. Závěrem rekvalifikačního kurzu se koná závěrečná zkouška, více informací najdete v sekci ZKOUŠKY.

Uchazečům hlášených na Úřadu práce jsou rekvalifikace propláceny v plné výši.

 

Průběh rekvalifikace

Rekvalifikační kurz PK Strážný 68-008-E nabízíme v délce 40 vyučovacích hodin, což odpovídá délce 5 pracovních dnů + na závěr je vykonána závěrečná zkouška profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurz PK Detektiv koncipient 68-009-M nabízíme v délce 60 vyučovacích hodin. Na konci rekvalifikace uchazeč obdrží Potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a dále na závěr se koná také závěrečná zkouška, kdy úspěšný uchazeč obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaci. Shodné informace o zkoušce najdete v sekci ZKOUŠKY.

 

Cena rekvalifikačního kurzu pro PK Strážný7500 Kč/osoba
- pro uchazeče hlášených na Úřadu práce celou částku hradí Úřad práce

Cena rekvalifikačního kurzu pro PK Pracovník dohledového centra… 9500 Kč/osoba
- pro uchazeče hlášených na Úřadu práce celou částku hradí Úřad práce

Cena rekvalifikačního kurzu pro PK Detektiv koncipient … 11900 Kč/osoba
- pro uchazeče hlášených na Úřadu práce celou částku hradí Úřad práce