Strážný písemné otázky

 

Ostrý písemný test všechny otázky s odpovědmi popořadě pro profesní kvalifikaci Strážný.

Zde předkládáme ukázku písemných otázek ze zkoušky pro profesní kvalifikaci Strážný 68-008-E.
V ostrém testu je vždy 30 otázek, u každé otázky jsou 3 možnosti výběru odpovědi.
Může být maximálně 6 otázek špatně, tzn. 24 otázek správně.
Celková časová délka vypracování testu je 45 minut.
U nás se správné odpovědi označují křížkem a v případě opravy se špatná odpověď označí kroužkem a nová odpověď se označí novým křížkem.

Pro zahájení testu stiskněte tlačítko Další…

 


Vítáme vás u testu: Strážný 68-008-E- ostrý písemný test všechny otázky s odpovědmi

1)
Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý může činit …
2)
Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí … 
3)
Které jednání je trestným činem …
4)
V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …
5)
Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

Pro vyhodnocení testu zvolte tlačítko "Konec testu"Jméno

Email

Telefon


 

Pro opětovné spuštění testu stiskněte tento odkaz NOVÝ TEST