Detektiv – písemný test

 

Zkušební písemný test pro profesní kvalifikaci Detektiv.
V ostrém  testu je vždy 30 otázek, u každé otázky se vybírá jedna ze tří odpovědí.

Pro zahájení testu stiskněte tlačítko Další…

 


Vítáme vás u testu: Detektiv 68-009-M - zkušební písemný test

Jaké druhy moci jsou uvedeny v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění?
Jaká práva obsahuje Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.)?
Podle jakého zákona může Detektiv koncipient použít střelnou zbraň?
Kdo patří mezi orgány činné v trestním řízení?
Jaké činnosti zajišťuje Detektiv koncipient?
Jak mohu získat plnou verzi ostrého testu online pro detektiva koncipienta?

Pro vyhodnocení testu zvolte tlačítko "Konec testu"Jméno

Email

Telefon


 

Pro opětovné spuštění testu stiskněte tento odkaz NOVÝ TEST