Odkazy

Důležité webové odkazy:

Sbírka zákonů České republiky – oficielní portál zákonů ČR

Zákony pro lidi – zdarma zákony ČR

Úřady práce v ČR – seznam úřadů práce v ČR

Portál MPSV – hledání práce v ČR – hledání práce přes portál Ministerstva práce ČR

Portál MPSV – hledání práce v zahraničí – hledání práce v cizině přes portál Ministerstva práce ČR

Národní soustava kvalifikací – celostátně uznávané profesní kvalifikace v ČR

Zákon č.179/2006 Sb.,  o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

 

Hledání práce přes nestátní webové portály:

www.jobs.cz

www.cz.jooble.org

www.profesia.cz

www.prace.cz